Jak se žilo a žije na statku v Bělým.

O FARMĚ

Žít na statku byl náš dlouholetý sen, ale každý, kdo si ho stejně jako my snažil splnit, nám dá jistě za pravdu, že najít to pravé místo není vůbec jednoduché a po pěti letech hledání, nám to přišlo dokonce už i skoro nemožné. Nechtěli jsme jen budovu statku, ale opravdovou farmu s velkými pozemky a krásným okolím. Jednoduše abychom měli stále možnost tvořit a rozrůstat se.

 

A pak jsme ho našli, to pravé místo… a když už jsme ho objevili, nevadilo nám přestěhovat se z okraje Brna až na Broumovsko, které si nás svojí přírodou prostě získalo. Láska na první pohled.

Ohlédnutí za minulostí naší farmy

Před půldruhým stoletím, až tam se píše historie ze čtyř stran uzavřeného statku, který si i dnes drží svůj typický broumovský vzhled.

 

Na východní straně ho tvoří obytná budova s chlévem a maštalí. Na straně severní stál původně ovčín, na té západní byla vybudována stodola a na jižní straně se dochovala velká kamenná brána, kudy musí projít každý návštěvník naší farmy.

Je zřejmé, že úplně první stavba byla roubená a postupně se rozvíjela až do dnešní podoby.

 

Roku 1828 vystavěl Jan Vítek dřevěnou “roubenou” stodolu. Podle ústního podání tehdejších pamětníků měl tento sedlák
všelijaká osobní dobrodružství.

 

Dědicem usedlosti se stal František Antonín Vítek, za 5 zlatých koupil od vrchnosti v Písčitém dole skálu a získal tak kámen
pro stavbu. Roku 1874 přestavěl obytnou budovu i s chlévy na téměř dnešní podobu. Kamene ze skály bylo prý tolik,
že spotřeboval jen polovinu, druhou prodal a odvezl do Police.

 

Dne 28. 8. 1890 statek vyhořel, ale poté byl postaven do nynější podoby. Byl zbořen ovčín a zadní brána a z kamene byla stavěna stodola a obytná budova. Kůlna se již nestavěla.

 

Širší historii, v původním staročeském znění, si můžete přečíst přímo na naší farmě.

Česká zima na farmě